Deze site wordt (net als alle in de EU regio) gedwongen om u een privacy verklaring voor te leggen op basis van de nieuwe AVG wetgeving die per 25 mei 2018 in werking treedt.

1. Contactgegevens Stichting Martin Vrijland

De stichting is te contacten via het contactformulier op deze site.

KvK nummer: 60411996

Vestiging: St. Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem

2. Uw gegevens worden door deze site verzameld zoals vermeld in de algemene voorwaarden,

3. Partijen die de persoonsgegevens zullen kunnen ontvangen voor verwerking:

Uw gegevens worden om te beginnen opgeslagen op de privé server van de Stichting Martin Vrijland.

Verder worden uw gegevens doorgegeven aan derde plugin-providers die uw gegevens gebruiken voor het verwerken van gegevens, zoals onder punt 2 genoemd. Dat betreft de volgende plugins en dus de bedrijven die deze plugins gebouwd hebben:

4. De periode waarvoor uw gegevens worden opgeslagen:

Uw gegevens worden bewaard en/of gebruikt gedurende periode dat u zich aangemeld heeft voor deze site. U moet zich zelf actief afmelden en een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen.

5. Rechten aangaande uw gegevens:

U heeft per 25 mei 2018 het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit moet u wel vooraf doen. Wilt u dit achteraf doen, dan kan dit schriftelijk via aangetekende post t.a.v. het postadres van de stichting Martin Vrijland, zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel. Als echter blijkt dat er een gerechtvaardigd doel is om uw gegevens te verzamelen, behoudt de stichting zich het recht voor deze gegevens te blijven gebruiken en te behouden. Niet elk bezwaar wordt per definitie ingewilligd.

7. Recht op overdracht van uw gegevens:

De Stichting Martin Vrijland behoudt zich het recht voor uw gegevens aan derde partijen over te dragen voor gebruik van gegevensverwerking als dit in lijn is met de aangeboden diensten op deze site. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de implementatie van een softwarematige plugin die bepaalde analyses doet aangaande statistieken, maar dit kan ook gelden voor het veranderen van mailservice diensten als een mailing of updates aangaande nieuw geplaatste artikelen. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld het verhuizen naar een andere server of hostingprovider.

8. Recht op intrekking van uw gegevens:

De website martinvrijland.nl stelt 1 erkende optie ter beschikking waarmee u aan kunt geven dat u wilt dat uw gegevens niet langer gebruikt worden. Dit valt onder het recht op intrekking. U kunt gebruik maken van uw recht op intrekking door schriftelijk via aangetekende post een door u ondertekend verzoek in te dienen. Dit kan t.a.v. het postadres van de stichting Martin Vrijland, zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel. Als echter blijkt dat er een gerechtvaardigd doel is om uw gegevens te verzamelen, behoudt de stichting zich het recht voor deze gegevens te blijven gebruiken en te behouden. Niet elk bezwaar wordt per definitie ingewilligd.

9. Autoriteit persoonsgegevens:

U heeft het recht om over het gebruik van uw gegevens een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is een wettelijk recht. Als u dus klachten heeft over hoe deze website met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u dat wettelijk gezien melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

10. Intrekken gegevens:

Als u uw gegevens niet wenst te verstrekken of als u die wenst in te trekken, kunt u geen gebruik maken van de diensten aangeboden op deze site. De beheerder behoudt zich dan het recht voor om uw IP-adres te blokkeren voor bezoek aan deze site.

Posted on 26 mei 2018 By fundpress